مجله علم سنجی کاسپین- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عنوان نشریه مجله علم سنجی کاسپین 
ناشر دانشگاه علوم پزشکی بابل
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی بابل
انجمن همکار   انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه مازندران
 
کشور - شهرمحل انتشار مجله ایران - بابل
EISSN
۲۳۸۳-۱۵۷X
زبان نشریه فارسی
نظم انتشار دوفصلنامه
سال آغاز انتشار مجله 1393
وضعیت دسترسی آزاد به مجله دسترسی به مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.
هزینه انتشار مقاله هزینه انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.
قالب مقالات pdf
شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 11077/93 مورخ 14/5/1393
نشانی مطلب در وبگاه مجله علم سنجی کاسپین:
http://cjs.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب