:: سال 1، شماره 1 - ( 4-1393 ) ::
دوره 1 شماره 1 صفحات 18-13 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفی بروندادهای علمی پژوهشگران با استفاده از واژه های کلیدی مشابه
آرام تیرگر*، موسی یمین فیروز، زهرا دهقان
دانشگاه علوم پزشکی بابل ، aramtirgar@yahoo.com
چکیده:   (23751 مشاهده)
سابقه و هدف: هر یک از شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی بروندادهای علمی پژوهشگران دارای مزایا و معایبی هستند. در این پژوهش امکان بهره گیری از واژه های کلیدی بعنوان ابزاری جهت ارزیابی کیفی پژوهش ها برای جمعی از محققان دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد بررسی قرار گرفته است.  
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و برای یک دوره شش ساله، از سال 2005 تا 2010 میلادی در میان مقالات منتشره از سوی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه که نویسنده اول بوده و دست کم دو مقاله طی این دوره منتشر کرده و این مقالات در مجلات نمایه شده در پایگاه WoS منتشر شده بود، به اجرا گذارده شد. به منظور جمع آوری داده ها از فرم جمع آوری اطلاعات متناسب با اهداف پژوهش استفاده شد و برای ارزیابی کیفی پژوهش های هر محقق، واژه های کلیدی همسان یا مترادف در مقالات مختلف یک مؤلف، جمع آوری و از نظر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. به منظور پردازش داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS16 استفاده گردید.
 یافته ها: طی دوره مورد نظر 127 مقاله از محققین این دانشگاه در پایگاه WoS نمایه شده است. از مجموع 300 واژه مورد استفاده توسط 25 محقق دارای دو یا بیش از دو مقاله، 21 واژه تکراری یا مترادف درون 11 مقاله مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به این یافته ها نسبت کلی مقالات دارای کلیدواژه های تکراری 16% و نسبت واژه های تکراری به کل واژه ها 7 % بود. پردازش آماری داده ها، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی گویای رابطه معکوسی بین تعداد مقالات هر مؤلف با نسبت کلیدواژه‌های تکراری یا مترادف در مقالات وی بوده است. بگونه ای که با افزایش تعداد مقالات هر مولف از 2 به 5، مشاهده تکرار واژه به ازاء هر مقاله به ترتیب از 83/0 به 77/0، 25/0 و در نهایت به صفر درصد تقلیل یافته است.
 نتیجه گیری: پایین بودن نسبت واژه های کلیدی همسان و مترادف در مقالات یک محقق را شاید بتوان نشانی از پراکنده کاری و عدم همسویی در فعالیت های پژوهشی دانست. بنابراین، در ارزیابی کیفی بروندادهای علمی پژوهشگران، توجه به همسوئی و تمرکز موضوعی فعالیت های علمی آنان مهم به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: شاخص‌های علم‌سنجی، پژوهشگران، بروندادهای علمی، واژه های کلیدی
متن کامل [PDF 638 kb]   (3185 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: علم سنجیXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 1، شماره 1 - ( 4-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها