مجله علم سنجی کاسپین- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/13 | 

سیاست و رویکرد مجله «علم سنجی کاسپین» در اخلاق پژوهش:

- مجله «علم سنجی کاسپین» در همه زمینه های اخلاق پژوش (مسائل مربوط به نویسندگان، داوران، اعضای هیات تحریریه و ...) از اصول و قوانین کمیته بین المللی اخلاق در پژوهش (COPE (Committee on Publication Ethics   پیروی می کند.

- اطلاعات شخصی همه نویسندگان برای کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند (مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی، داوران، مشاوران و ...) کاملاً محرمانه بوده و در صورت هر گونه مشکل، نویسندگان حق پیگیری دارند.

- استفاده و انتشار مطالب مندرج در مجله «علم سنجی کاسپین» به شرط ذکر منبع بلامانع است.

- مجله«علم سنجی کاسپین» در مورد قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، پایبند به قوانین مجوز Creative Commons می باشد.
- مجله «علم سنجی کاسپین» اصل مقاله‌های رد شده یا انصرافی را از آرشیو  خود خارج می کند و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت.

مسئولیت های اخلاقی و حقوق نویسندگان

1. مسئولیت صحت و اعتبار مقالات ارسالی به نشریه «علم سنجی کاسپین» بر عهده همه نویسندگان مقاله است.

2.آثار منتشر شده در نشریه «علم سنجی کاسپین»، بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه و مسئولان این نشریه نمی باشد.

3. در صورتی که نویسنده از آثار پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش های خود، بدون ارجاع به سند اصلی، استفاده کند، سرقت علمی محسوب شده و چنانچه در مرحله ارزیابی و یا حتی پس از انتشار مقاله این تخلف اثبات شود، مطابق مقررات با نویسندگان برخورد می شود.

4. مسئولیت عدم معرفی و اشاره به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش، برعهده نویسندگان مقاله است.

5. نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

6. هر یک از نویسندگان مقاله موظفند به محض آگاهی از تخلف یا بی اخلاقی پژوهشی در مقاله (سرقت علمی و ادبی، داده سازی، گزارش نادرست، دستکاری در پژوهش و ...)، قبل یا پس از انتشار مقاله، موارد را با مستندات مربوطه به مجله گزارش دهند، تا براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن رسیدگی گردد.
7.قبل از اقدام به انتشار، مقاله جهت تایید نهایی به نویسندگان ارسال می شود.

 

 مسئولیت های اخلاقی و قانونی داوران

1. داوران اجازه ندارند مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آنها قرار گرفته را قبل از انتشار، در اختیار سایر افراد و همکاران خود قرار داده و اقدام به افشای نتایج آن نمایند.

2.داوران مقاله باید صرفا بر اساس مستندات علمی اقدام به ارزیابی مقاله نموده و از دخالت سلیقه شخصی و فاقد پشتوانه علمی و مستند، در امر داوری خودداری کنند.

3. چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد داور مقاله در رد یا تایید مقاله، سهوا یا از روی غرض و سلیقه مرتکب خطا و یا بی اخلاقی شده است، نشریه بر اساس قوانین و دستورالعمل های مربوطه با داور برخورد خواهد کرد.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علم سنجی کاسپین:
http://cjs.mubabol.ac.ir/find-1.116.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب