مجله علم سنجی کاسپین- سیاست های بخش داوری
اصول اخلاقی داوری مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/14 | 
- داوری مقالات در نشریه «علم سنجی کاسپین» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه «علم سنجی کاسپین» اقدام به داوری مقاله نمایند.
- هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علم سنجی کاسپین:
http://cjs.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.118.30.fa
برگشت به اصل مطلب